Bestuur Naam Telefoonnummer E-mail
Voorzitter Henk van Asperen 033-2457670 jhvanasperen@hetnet.nl
Secretaris Hans Kleinleugenmors 033 2462291 kleinleugenmorshans@gmail.com
Penningmeester Joop Schuengel 033-2453458 joopschuengel@gmail.com
Functie
Uitgifte tuinen Aart Berendse 033-2456006 aberendse@hotmail.com
Tuincoordinator Barneveldseweg Jan van den Broek 033-2456930 janenliesvandenbroek@gmail.com
Tuincoordinator Doornsteeg Evert Gardebroek 033-2458451 e.gardebroek@kpnmail.nl
Tuincoordinator Steenbeek Harry van der Beek 06-30537013 harryvanderbeek@hetnet.nl