Bestuur Naam Telefoonnummer E-mail
Voorzitter Henk van Asperen 033-2457670 jh.van.asperen@kpnmail.nl
Secretaris Hans Kleinleugenmors 06-42517001 kleinleugenmorshans@gmail.com
Penningmeester Dick van Es 06-26492498 penningmeestervtvn@gmail.com
Beheer ledenadministratie en website Frans van Goor 033-2458816 goof43@gmail.com
Functie
Uitgifte tuinen gaat via rechtsstaand e-mailadres graag ook de correspondentie via dit e-mailadres nijkerkvolkstuin@gmail.com
Tuincoordinator Barneveldseweg Jan van den Broek 06-28804498 janenliesvandenbroek@gmail.com
Tuincoordinator Dammersbeek Evert Gardebroek 033-2458451 e.gardebroek@kpnmail.nl
Tuincoordinator Steenbeek Harry van der Beek 06-30537013 hvanderbeek@hotmail.com
Functie